آزمایشگاه ها به آزمایشگاه های شیمی، اندازه گیری های هندسی/مکانیکی تقسیم می شوند. در حالت عادی، یک آزمایشگاه حهت انجام خواسته های کلی شرکت لازم است.

تجهیزات آزمایشگاهی:

تست سالت اسپری
تست ضربه
اسپکتروفتومتری
تست سختی
تست کشش
تست ترو گیج
تست ممان خمشی
تست لنگی

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت رینگ اسپرت نور نی ریز میباشد 1380-1399 ©

Web Design by Parsian CMS, Web Hosting by Parsian Networks 2004-2020 طراحی وب با استفاده از مدیریت محتوا شبکه پارسیان, دامنه و هاستینگ توسط شبکه پارسیان 2004-2020